ثبت نام اعضاء
نام کاربري:
(e.g. test@yahoo.com)
کلمه عبور:
ثبت نام فراموشي کلمه عبور

ثبت نام


**آرشیو کنگره های پیشین**طراحي سايت

 
گالري آنلاين

 

 

صفحه اصلي

 

بنام خدا

فراخوان ششمين همايش ملي انجمن علمي هنرهاي تجسمي ايران

با رويکردمباني نظري هنر متعهد در ايران معاصر

 

انجمن علمي هنرهاي تجسمي ايران در نظر دارد همچون سنوات گذشته در اول اسفند ماه ۱۳۹۸، ششمين همايش ملي خود را تحت عنوان  «مباني نظري هنر متعهد در ايران معاصر » در راستاي توسعه مباحث نظري هنر همسو با تحولات فرهنگي و دانش فني کشور برگزار نمايد. اين همايش با ايجاد فضاي تعاملي ميان صاحب نظران، اساتيد و محققان حوزه هنرهاي تجسمي و بينا رشته اي به موضوعات مرتبط با هنر متعهد در دوره معاصر مي پردازد. و در اين راستا توجه به  پژوهشهاي علمي و ميان رشته اي  در اين حوزه، با بهره گيري از  روشهاي نوين دانشگاهي مورد نظر خواهد بود.

    با در نظر گرفتن اين موضوع که هنر در ادوار مختلف تاريخ، بازتاب دهنده جريانات فکري و انديشه هاي سياسي -اجتماعي، مذهبي، اقتصادي، فرهنگي-هنري و غيره مي باشد، عامل زمان مي تواند نقشي اساسي در بنيانهاي فکري يک جامعه  و تغييرات منتج شده از آن ايفا  کند. تغييراتي که به تبع آن، هنر معاصر هر دوره متأثر از آن و انعکاس دهنده آن است. جامعه معاصر ايران نيز در دهه هاي اخير دچار تحولات و تغييرات  بنيادي فکر، باوري، اجتماعي  و فرهنگي شده  که بنيانهاي نظري هنر را دچار چالش کرده است. مفاهيم مبارزه و تغييرخواهي بنيادين در نظام سياسي و اجتماعي و فرهنگي کشور در سالهاي پيش از انقلاب اسلامي، دغدغه اصلي در ميان قشر متفکر، روشنفکر و  جامعه ايراني شد. پس از انقلاب نيز، در سالهاي دفاع مقدس و پس از آن مسئله وفاداري به آرمانهاي انقلاب  همچنان مطرح بوده و جريان هنر متعهد ايران را شکل داده است. مشخصات اصلي هنر متعهد، آرمان خواهي، عدالت خواهي، ظلم ستيزي، هويت مداري، بومي گرايي، استقلال طلبي، باور مداري و ارزش هاي والا مي باشد. اينگونه هنر متعهد به صورتها و مضامين  و محتواهاي مختلف به ظهور نشست و هرکسي از ظن خود يار آن شد. از اين رو رويکرد هنرمتعهد چه به عنوان بازتاب دهنده تغييرخواهي، و چه به عنوان جذب مخاطب براي پيوستن به جريانات فکري و باوري يکي از مباحث قابل تأمل مي باشد که اين همايش بر آن متمرکز  خواهد شد.تا با ارائه به روز ترين نتايج پژوهشهاي نظري و با به کارگيري روش هاي نوين پژوهشي به مسئله هنر متعهد ايران معاصر و مفاهيم مستخرج از آن بپردازد.

 

   محورهاي مطالعاتي ذيل در همايش هنر متعهد در ايران معاصر مورد توجه قرار دارد:

 

هنر انقلاب:

·       مفهوم و مباني نظري هنر متعهد

·       هنرمتعهد انقلاب از سال ۱۳۵۵-۵۹

·       هنر متعهد سالهاي جنگ تحميلي(دفاع مقدس) از سال ۱۳۵۹-۱۳۶۷

·       هنر متعهد در سالهاي اصلاحات

·       هنر متعهد در دهه ۸۰ و ۹۰ هـ.ش.

 

 

هويت گرايي:

·       جايگاه انسان در هنر امروز ايران

·       بومي گرايي در هنر

·       جايگاه هنرهاي سنتي در هنرهاي معاصر

·       دغدغه نگاه به گذشته در هنر متعهد معاصر

 

مطالعات زنان:

·       نقش و جايگاه هنرمندان معاصر زن در روند شکل گيري جريانات هنر متعد ايران

 

  محيط زيست:

·       نگاه هنرمند متعهد به محيط زيست ايران و هنر بازيافت

 

  آموزش:

·       رويکرد آموزش هنر در شناخت هنر متعهد

 

بازخوردهاي جهاني:

·       مطالعه تطبيقي هنر متعهد در ايران و جهان

 

 

نکات مهم:

·       دريافت مقالات به صورت کامل مي باشد. همايش از پذيرفتن چکيده مقاله معذور است.

·       پس از ثبت نام نوع مشارکت خود در همايش را لطفا مشخص کنيد.

·       کليه مقالات پذيرفته شده به صورت الکترونيکي نشر خواهد يافت و در سيويليکا نمايه مي شود. از مقالات برترداوري، دعوت به عمل مي آيد تا در مجله علمي تخصصي « پژوهشنامه گرافيک و نقاشي » چاپ  شوند.

·       مقالات پذيرفته شده در صورت پرداخت هزينه جدا ( مطابق با تعرفه به روز چاپ و نشر) در کتاب مجموعه مقالات همايش چاپ خواهد شد.

 

تاريخ هاي مهم:

·       ثبت نام جهت شرکت در کنفرانس با مشخص شدن نوع مشارکت ( ارائه مقاله، سخنراني، ويدئو کنفرانس، پوستر و يا شرکت به صورت مستمع) از ۲۵ تيرماه ۱۳۹۸ لغايت ۲۵ بهمن ماه 1398

·       زمان دريافت مقالات: ۱۵ مرداد ماه  لغايت 2 بهمن ماه ۹۸

·       زمان اعلام نتيجه داوري اوليه مقالات: 5 بهمن ماه ۹۸

·       ارسال مقالات اصلاح شده توسط نويسندگان : 10 بهمن ماه ۹۸

·       اعلام نتيجه نهايي پذيرش مقالات: 12 بهمن ماه ۹۸

·       زمان برگزاري همايش ۱ اسفند ماه ۱۳۹۸

 

 

شرايط پذيرش مقاله:

نويسندگان محترم براي موفقيت در پذيرش مقاله ملزم به رعايت نکات زير مي باشند:

 

·       عنوان مقاله در راستاي محورهاي همايش بوده و بيانگر رويکرد مشخصي از همايش باشد.

·       نويسنده محترم رويکرد موضوعيت  مقاله خود را مطابق با محورهاي همايش طي نامه اي به دبير علمي اعلام دارد.

·       حجم مقاله بين ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ کلمه باشد.

·       متن مقاله با فونت ۱۲ تايمز نيوز ارائه شود.

·       چکيده مقاله  (فارسي و انگليسي) مي بايستي بين ۲۰۰ تا ۳۰۰ کلمه و داراي هدف، ضرورت، روش و نتايج کلي تحقيق باشد.

·       واژگان کليدي: شامل ۴ تا ۵ کلمه 

·       مقدمه: ضمن بيان کليات، اهداف و ضرورت مقاله، تعريف مشخصي از موضوع ارائه دهد. سپس پرسشهاي پژوهشي بيايد و فرضيه براساس پرسشهاي ارائه شده، بيان گردد. در صورت نياز، جامعه آماري و نمونه آماري ذکر شود . علاوه بر آن آوردن پيشينه پژوهش، روش تحقيق و استنتاج بحث در مقدمه الزامي است.

·       بدنه مقاله: از طبقه بندي منطقي و استدلالي برخوردار باشد و در راستاي بيان مسئله و فرضيه تدوين شده باشد.

·       تصاوير  و جداول: مقاله حداکثر داراي ۷  تصوير و ۳ جدول  با ذکر ماخذ و شناسه باشد.  توضيحات تصاوير و جداول در متن  با شماره ارجاع داده شود.

·       نتيجه: ارائه يافته هاي پژوهش و پاسخ به پرسشهاي پژوهش باشد.

·       فهرست پي نوشت (ضمائم)

·       فهرست منابع

 

دبير برگزارکننده: سرکار خانم دکتر هدي زابلي نژاد

دبير علمي: سرکار خانم دکتر ميترا معنوي راد

دبير اجرائيسرکار خانم سميه دهقان

 

کميته سياستگذاري همايش: خانم سيما پاک سرشت،خانم دکتر پاييزک پالوج، خانم دکتر زهرا حسين نژاد، آقاي مصطفي خزائي، خانم سميه دهقان، خانم دکتر هدي زابلي نژاد، خانم دکتر پريسا شاد قزويني، خانم دکتر فريماه فاطمي، آقاي فريدون مرداني، خانم دکتر مريم مونسي، خانم دکتر آناهيتا مقبلي

 

کميته علمي همايش و داوري: آقاي دکتر محمد مهدي اخويان (دانشگاه علم و فرهنگ)،  خانم دکترعفت السادات افضل طوسي (دانشگاه الزهرا)،  آقاي دکتر نظام الدين امامي فر (دانشگاه شاهد)، آقاي دکتر کاظم چليپا(دانشگاه شاهد)،  خانم دکتر زهرا حسين نژاد (دانشگاه علم و فرهنگ)،  آقاي مصطفي خزائي (دانشگاه شريعتي)، خانم لادن رضائي، خانم دکتر زهرا رهبرنيا(دانشگاه الزهرا)، آقاي دکتر صمد سامانيان (دانشگاه هنر)،  آقاي دکتر سيد حسن سلطاني (دانشگاه هنر)،  سر کار خانم دکتر پريسا شاد  قزويني (دانشگاه الزهرا)،  آقاي دکتر جلال شباهنگي (دانشگاه تهران)، آقاي دکتر حبيب الله صادقي (دانشگاه شاهد)، خانم دکتر سودابه صالحي (دانشگاه هنر)، آقاي ايرج ميرزا عليخاني،  خانم دکتر  فاطمه کاتب (دانشگاه الزهرا)،  خانم دکتر مريم مونسي (دانشگاه الزهرا)

 

کميته اجرائي :

خانم ها: پينکي چادها (بخش ترجمه انگليسي)، پاييزک پالوج (روابط عمومي انجمن)

آقايان : رضا نيکوي سميعي (گرافيست)، فريدون مرداني (بخش جشنواره هنري)

 

مسئول امور سايت :  آقاي ياشا زمان پور- خانم سميه دهقان 

 

·       زمان برگزاري همايش ۱ اسفند ماه ۱۳۹۸

·       مکان : سالن شهيد آويني پرديس هنرهاي زيبا دانشگاه تهران

·       زمان شروع دريافت مقالات ۱۵ مرداد ماه -۱۵ آذرماه ۹۸

·       زمان اعلام مقاله هاي پذيرفته شده ۱ بهمن ماه ۹۸

·       مهلت پرداخت مبلغ شرکت در همايش ۱-۱۲ بهمن ماه ۹۸

 

آدرس دبيرخانه: 

ايران ، تهران ، ميدان شيخ بهايي ، درب شرقي دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا )س(، ساختمان طراحي، طبقه دوم اتاق انجمن علمي هنرهاي تجسمي ايران ، صندوق پستي: ۷۷۶۴- ۱۴۱۵۵

انجمن علمي هنرهاي تجسمي ايران :

http://www.avoa.ir

 پست الکترونيک:

art.exhibition@avoa.ir

کانال تلگرام:

https://t.me/joinchat/AAAAAE7-ede51zMBxBpWSw 

 

نحوه ثبت نام و ارسال مقالات از طريق سايت تخصصي همايش:

 http://www.avoa.onlineartgallery.ir

 

 فراخوان بخش عملي و نمايشگاهي ششمين همايش ملي مباني نظري هنرهاي تجسمي ايران با رويکرد هنر متعهد.

 

بخش ها: پوستر-  عکاسي - هنر اجرا و ويدئو آرت  - طراحي پارچه و لباس (نقوش پارچه - طراحي لباس بصورت طراحي آناتومي در سه نماي روبرو ،پشت و پهلو )

 

عناوين :

. جايگاه انسان در هنر معاصر

 . بومي گرايي و توجه به عناصر سنتي در هنر معاصر

‌چالشهاي جامعه امروز ايران

 

_هنرمندان مي توانند در هر بخش حداکثر تصوير 5 اثر خود را به ايميل انجمن  و يا بصورت حضوري و يا از طريق پست بصورت سي دي به دبيرخانه همايش ارسال کنند .

-هزينه شرکت در نمايشگاه:

ورودي نمايشگاه بعد از داوري اوليه و تاييد آثار به ازاي هر اثر مبلغ چهل هزار تومان ميباشد، که هزينه ها بابت امور تبليغات ،حمل و نقل آثار نمايشگاهي، و جوايز و تنديس نفرات برتر دريافت مي شود. هزينه انتخاب اثر سوم و بيشتر نصف محاسبه مي‌شود.

-تمامي آثار بخش هاي نمايشگاه بصورت ديجيتال و چاپ بر روي شاسي ارائه ميگردد.

-پوسترها بايد در قطع 50در 70 سانتي متر و بصورت عمودي يا افقي و با کيفيت 200dpi  طراحي و ارائه شود.

-آثار بخش عکاسي و طراحي پارچه و لباس  با کيفيت رزولوشن 200dpi ، و در قطع حداقل 30در 40  الي 50 در 70سانتي متر ارائه شود.

-فايل آثاري که از طريق ايميل ارسال مي شود بايد بصورت RGB  و با فرمت jpg   غيرفشرده ارائه شوند . سايز هر فايل حداکثر 4مگابايت باشد در غير اينصورت حذف مي شود.

-ارسال فرم مشخصات هنرمند (بصورت فايل ورد به همراه آثار )  الزامي است . 

-ارتباط دبيرخانه نمايشگاه با هنرمندان شرکت کننده تنها از طريق پست الکترونيک تلفن  همراه مي باشد. بنابراين ذکر نشاني ايميل معتبر و شماره همراه فعال ضروري است.

-پس از ارزيابي آثار ( بخش عکاسي و پوستر و طراحي پارچه و لباس) در صورت انتخاب از صاحب اثر دعوت بعمل مي آيد تا اثر چاپي خود را در موعد مقرر به دبيرخانه تحويل دهد .

- آثار منتخب بخش هنر اجرايي و ويدئو آرت در روزهاي همايش اجرا ميگردد.

-به آثار راه يافته به بخش همايش، گواهي شرکت در همايش اهدا ميگردد.

- به نفرات برتر هر بخش علاوه بر گواهي شرکت ،لوح برتر ,تنديس و جوايز نفيسي اهدا ميگردد.

-دبير بخش عملي و نمايشگاهي همايش : فريدون مرداني

- تقويم همايش:  مهلت ارسال آثار به ايميل انجمن  و يا ارسال cd  و پرينت آثار : پنجم بهمن ماه 98 .

-داوري اوليه : دهم بهمن ماه

زمان و مکان نمايشگاه متعاقبا اعلام ميگردد.

نشاني دبيرخانه بخش عملي و دريافت cd و پرينت a4  آثارجهت داوري اوليه

خ انقلاب . خ ابوريحان. پلاک 105 .واحد 2.   آموزشگاه مکعب . شماره تماس: 66497416

آدرس ايميل انجمن :   art.festival@avoa.ir

اطلاعات بيشتر را از طريق آيدي دبير همايش پيگيري نماييد.

@artin_mardani