ثبت نام اعضاء
نام کاربري:
(e.g. test@yahoo.com)
کلمه عبور:
ثبت نام فراموشي کلمه عبور

ثبت نام


**آرشیو کنگره های پیشین**طراحي سايت

 
گالري آنلاين

 

 

درباره همايش

 

 

انجمن علمي هنرهاي تجسمي ايران در نظر دارد همچون سنوات گذشته در اول اسفند ماه ۱۳۹۸، ششمين همايش ملي خود را تحت عنوان  «مباني نظري هنر متعهد در ايران معاصر » در راستاي توسعه مباحث نظري هنر همسو با تحولات فرهنگي و دانش فني کشور برگزار نمايد. اين همايش با ايجاد فضاي تعاملي ميان صاحب نظران، اساتيد و محققان حوزه هنرهاي تجسمي و بينا رشته اي به موضوعات مرتبط با هنر متعهد در دوره معاصر مي پردازد. و در اين راستا توجه به  پژوهشهاي علمي و ميان رشته اي  در اين حوزه، با بهره گيري از  روشهاي نوين دانشگاهي مورد نظر خواهد بود.

 

    با در نظر گرفتن اين موضوع که هنر در ادوار مختلف تاريخ، بازتاب دهنده جريانات فکري و انديشه هاي سياسي -اجتماعي، مذهبي، اقتصادي، فرهنگي-هنري و غيره مي باشد، عامل زمان مي تواند نقشي اساسي در بنيانهاي فکري يک جامعه  و تغييرات منتج شده از آن ايفا  کند. تغييراتي که به تبع آن، هنر معاصر هر دوره متأثر از آن و انعکاس دهنده آن است. جامعه معاصر ايران نيز در دهه هاي اخير دچار تحولات و تغييرات  بنيادي فکر، باوري، اجتماعي  و فرهنگي شده  که بنيانهاي نظري هنر را دچار چالش کرده است. مفاهيم مبارزه و تغييرخواهي بنيادين در نظام سياسي و اجتماعي و فرهنگي کشور در سالهاي پيش از انقلاب اسلامي، دغدغه اصلي در ميان قشر متفکر، روشنفکر و  جامعه ايراني شد. پس از انقلاب نيز، در سالهاي دفاع مقدس و پس از آن مسئله وفاداري به آرمانهاي انقلاب  همچنان مطرح بوده و جريان هنر متعهد ايران را شکل داده است. مشخصات اصلي هنر متعهد، آرمان خواهي، عدالت خواهي، ظلم ستيزي، هويت مداري، بومي گرايي، استقلال طلبي، باور مداري و ارزش هاي والا مي باشد. اينگونه هنر متعهد به صورتها و مضامين  و محتواهاي مختلف به ظهور نشست و هرکسي از ظن خود يار آن شد. از اين رو رويکرد هنرمتعهد چه به عنوان بازتاب دهنده تغييرخواهي، و چه به عنوان جذب مخاطب براي پيوستن به جريانات فکري و باوري يکي از مباحث قابل تأمل مي باشد که اين همايش بر آن متمرکز  خواهد شد.تا با ارائه به روز ترين نتايج پژوهشهاي نظري و با به کارگيري روش هاي نوين پژوهشي به مسئله هنر متعهد ايران معاصر و مفاهيم مستخرج از آن بپردازد.