ثبت نام اعضاء
نام کاربري:
(e.g. test@yahoo.com)
کلمه عبور:
ثبت نام فراموشي کلمه عبور

ثبت نام


**آرشیو کنگره های پیشین**طراحي سايت

 
گالري آنلاين

 

 

محورهاي همايش

 

محورهاي همايش:

هنر انقلاب:

·       مفهوم و مباني نظري هنر متعهد

·       هنرمتعهد انقلاب از سال ۱۳۵۵-۵۹

·       هنر متعهد سالهاي جنگ تحميلي(دفاع مقدس) از سال ۱۳۵۹-۱۳۶۷

·       هنر متعهد در سالهاي اصلاحات

·       هنر متعهد در دهه ۸۰ و ۹۰ هـ.ش.

 

 

هويت گرايي:

·       جايگاه انسان در هنر امروز ايران

·       بومي گرايي در هنر

·       جايگاه هنرهاي سنتي در هنرهاي معاصر

·       دغدغه نگاه به گذشته در هنر متعهد معاصر

 

مطالعات زنان:

·       نقش و جايگاه هنرمندان معاصر زن در روند شکل گيري جريانات هنر متعد ايران

 

  محيط زيست:

·       نگاه هنرمند متعهد به محيط زيست ايران و هنر بازيافت

 

  آموزش:

·       رويکرد آموزش هنر در شناخت هنر متعهد

 

بازخوردهاي جهاني:

·       مطالعه تطبيقي هنر متعهد در ايران و جهان